Начална среща на проект BioLearn

Зелени Балкани участва в международен проект за опазване на влажните зони от замърсяване
Инициативата се финансира по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014 – 2020 на Европейския Съюз.Continue reading