Начална среща на проект BioLearn

Зелени Балкани участва в международен проект за опазване на влажните зони от замърсяване
Инициативата се финансира по Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014 – 2020 на Европейския Съюз.

Проект ,,Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн” BioLearn BSB142 е насочен към ограничаване на замърсяването на влажните зони чрез образователни, информационни и обучителни дейности. Във фокуса попадат ключови влажни зони от крайбрежието на Турция, Гърция, Грузия, Украйна и не на последно място България. Разположени на миграционни пътища или места за зимуване на редки и защитени водолюбиви птици, тези водни обекти са ключови за опазването на птиците. В същото време често тези места са заплашени от замърсяване от различен тип в резултат на човешка дейност. В тази връзка правителствени и неправителствени организации от изброените страни обединяват усилията си за справяне с този мащабен проблем, за чието решаване са нужни продължителни и координирани усилия.

Обект на проекта са Национален Парк ,,Езеро Гала“ в Турция, Национален Парк Делтата на Еврос (Марица) в Гърция, Поморийско езеро в България, делтите на Дунав и Днестър в Украйна и влажните зони на Колхети и Тбилиси в Грузия.

В периода 19 – 21. 02.2020 г., в турското градче Енос се проведе встъпителна среща на проекта. Освен партньорите участващи в изпълнението на дейностите срещата бе посетена и от г-н Ozkan Gunenc, кмет на Енос, както и представители на местните медии.

Posted in Bulgaria.