BSB 142 Biolearn Projesi’nin kapasite geliştirme eğitimi Mayıs ayında tamamlandı

Eğitmen Eğitimi faaliyeti 03-07 Mayıs haftasında tamamlandı. Eğitimlere 14 kursiyer katıldı. 6 ortak kurumdan 11 kursiyer çevrimiçi olarak katılırken, diğer 3 kursiyer ise etkinliğe fiziksel olarak katıldı. Eğitimin amacı, Bio-Learn projesi kapsamında 12 farklı başlık altında hazırlanan eğitim içeriklerini proje ortaklarına tanıtmak ve yetiştirilen eğitmenler aracılığı ile hedef gruplara yönelik eğitimlerde nasıl uygulanacağını göstermekti. Eğitimler 5 gün boyunca toplam 30 saat olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim süresince katılımcılar eğitim kitapçıkları ve e-öğrenme içerikleri ile ilgili kapasitelerini geliştirerek, bölgelerinde eğitim verebilecek düzeye ulaşmıştır.
BioLearn projesi, dünya çapındaki deniz ve sulak alan yaşam alanlarını tehdit eden temel bir sorun olan çöpün birikimi ile ilgili hem sorunlar hem de olası çözümler konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. Projenin temel amacı, sulak alanların çevresinde yaşayan ve bu alanlara etkide bulunan hedef grupların tutum ve davranışlardaki değişikliklere ilham vermek için toplumsal katılımı kolaylaştırmaktır. Denize karışan sulak alandaki çöp miktarını azaltmakla ilgilenen veya bu konuda sorumluluk sahibi olan kilit paydaşları dahil etmek için bir dizi mekanizma geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, projenin temel “Öğrenme Yaklaşımı”nı oluşturmuştur. Gerçekleştirilen kapasite geliştirme etkinliğinden sonra, her ortak, kendisine ait aktivite merkezinde aldıkları eğitimi hedef gruplar üzerinde uygulamaya hazır hale gelmişlerdir.
Posted in Turkey.